Accadeva a Viterbo il 28 luglio,2019

di GIANINA ANDREI-

VITERBO – Fu un dibattito aperto a tutti le categorie per approfondire il tema della Integrazione, partecipazione ed inclusione. Con la padronanza dell’ Ambasciada della Romania in Italia insieme ai distinti ospiti: rappresentanti politici, rappresentanti delle organizzazioni, associazioni straniere e non solo in Italia. Tutti insieme per un dibattito; capire cosa sia la partecipazione ed inclusione dei cittadini stranieri nella vita sociale e politica in Italia.

Riferito alle comunità di stranieri presenti sul territorio italiano, si è sempre parlato dell’integrazione ma nessuno non ha mai specificato quale sia l’apice. Più interessante è che nessuno parla dell’inclusione del cittadino straniero. Qui non si parla di una conquista ma si parla di una partecipazione per vivere meglio insieme, e per poter portare alla nostra società in quale viviamo una svolta. Pensiamo ai nostri figli, pensiamo al futuro dell’Italia, tutti vogliamo dare una mano che va accettata. “Fu questo il messaggio dato allora del segretario generale dell’Alleanza dei Romeni, Adrian Nicolae Nita, oggi candidato come consigliere alle primarie di Roma da parte del DEMOS, Democrazia Solidale-Demos. “Abbiamo bisogno di una società sana da tutti i punti di vista e per fare ciò abbiamo bisogno della presenza ed esperienza di tutti, nessun escluso.” Ci rimane solo augurare: In bocca al lupo e tanti successi!

Traduzione romeno:

Viterbo pe 28 iulie 2019
A fost o dezbatere deschisă tuturor categoriilor pentru a aprofunda tema integrării, participării și incluziunii.
Cu patronajul Ambasadei României în Italia împreună cu oaspeți distinși: reprezentanți politici, reprezentanți ai organizațiilor, asociații lor de diferite comunități în Italia. Toți împreună pentru o dezbatere; pentru a se înțelege ce ar trebui să fie participarea și incluziunea cetățenilor străini în viața socială și politică din Italia. ,,,

,,, Referindu-ne la comunitățile de străini prezenți pe teritoriul italian, s-a vorbit întotdeauna de integrare, dar nimeni nu a specificat vreodată care este vârful. Mai interesant este că nimeni nu vorbește despre includerea cetățeanului străin. Aici nu vorbim despre o cucerire, ci despre o participare pentru a trăi mai bine împreună și pentru a putea aduce o schimbare în societatea noastră în care trăim. Ne gândim la copiii noștri, ne gândim la viitorul Italiei și cu toții vrem să dăm o mână care trebuie acceptată’. Acesta a fost mesajul dat la acea vreme de secretarul general al Alianța Romănilor in Italia, Adrian Nicolae Nita, acum candidat la funcția de consilier în primaria de la Roma a DEMOS, Solidarity Democracy-Demos…si despre care spune..
„Avem nevoie de o societate sănătoasă din toate punctele de vedere și pentru a face acest lucru avem nevoie de prezența și experiența tuturor, fără excepție”.
Trebuie doar să i dorim; Mult succes!

Print Friendly, PDF & Email