I cittadini romeni domani voteranno il nuovo Parlamento

di GIANINA ANDREI-

Domani 5 e Domenica 6 dicembre i cittadini romeni si recheranno alle urne per eleggere il nuovo Parlamento. I romeni che vivono al estero possono votare in qualsiasi seggio elettorale nel paese in cui si trovano.

Il voto in Romania si svolgerà tra le 7:00 e le 21:00 di domenica 6 dicembre, mentre nelle circoscrizioni situate all’estero ,Viterbo incluso ,avrà luogo tra le 7:00 e le 21:00 di sabato 5 e domenica 6 dicembre.
In totale 42 circoscrizioni per la Romania (una per ognuno dei distretti del paese, più una per Bucarest) in più una circoscrizione per l’estero, circoscrizione 43 che elegge 4 deputati e 2 senatori.

Candidati per
I ‘diaspora’ (romeni che vivono all’estero) appartengono a partiti politici romeni, 8 in numero:
PNL, USR PLUS Alliance, Pro Romania, PSD, PMP, UDMR, il Partito ecologico romeno e l’Alleanza per l’Unione dei romeni.
Allo stesso tempo, sono state ammesse anche due candidature indipendenti.
In totale, 76 candidati di 8 partiti politici e indipendenti vogliono rappresentare la diaspora nel futuro Parlamento
Le norme Covid sistema è quello che abbiamo visto tutti: distanziamento all’ingresso del seggio, gel obbligatorio per le mani, sanificazione delle matite dopo ogni voto, massimo un elettore per stanza, quando possibile entrate e uscite separate.
Gli interessati, muniti di autocertificazione, potranno transitare e avere accesso anche ai territori di Regioni per le quali operano restrizioni alla mobilità (area arancione e area rossa) legati all’emergenza Covid.
Dovranno indicare nel modulo che lo spostamento è determinato da “altri motivi ammessi”, compilando l’apposito spazio con la dicitura “Situazione di necessità “.

Traduzione in Romeno

Mâine 5 și duminică 6 decembrie cetățenii români vor merge la vot pentru a alege noul Parlament.
Românii care locuiesc în străinătate pot vota în orice secție de votare din țara în care se află.
Votarea în România va avea loc între orele 7:00 și 21:00 duminică, 6 decembrie, în timp ce în circumscripțiile situate în străinătate, inclusiv în Viterbo, va avea loc între orele 7:00 și 21:00 sâmbătă 5 și duminică 6. Decembrie.
În total 42 de circumscripții electorale pentru România (câte unul pentru fiecare dintre raioanele țării, plus unul pentru București) plus o circumscripție pentru străinătate, 43 circumscripții electorale care aleg 4 deputați și 2 senatori.
Aplica pentru
„Diaspora” (românii care locuiesc în străinătate) aparțin partidelor politice românești, 8 la număr:
PNL, Alianța USR PLUS, Pro România, PSD, PMP, UDMR, Partidul Ecologic Român și Alianța pentru Unirea Românilor.
În același timp, au fost admiși și doi candidați independenți.
În total, 76 de candidați din 8 partide politice independente vor să reprezinte diaspora în viitorul Parlament
   Sistemul Covid al regulilor este ceea ce am văzut cu toții: distanțarea la intrarea în secția de votare, gel obligatoriu pentru mâini, creioane igienizante după fiecare vot, maxim un alegător pe cameră, atunci când sunt posibile intrări și ieșiri separate.
Cei interesați, cu auto-certificare, vor putea tranzita și vor avea acces și pe teritoriile regiunilor pentru care există restricții privind mobilitatea (zona portocalie și zona roșie) legate de situația de urgență Covid.
 Ei trebuie să indice în formular că mutarea se datorează „altor motive permise”, completând spațiul corespunzător cu cuvintele „Situația necesității”
Spațiul care va găzdui românii din Viterbo în perioada 5 decembrie este un spațiu privat, „Edificio Impresa e Lavoro” situat în Poggino, la periferia orașului. Îmi invit compatrioții să meargă la vot.
Ajutați-vă reciproc, adică … mijloacele de transport, astfel încât toată lumea să poată vota … să respecte regulile Covid.
Unite suntem o forță

Print Friendly, PDF & Email
Condividi con:
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE